Veelgestelde vragen

Behandelovereenkomst

Voordat de behandeling aanvangt wordt u gevraagd een  Behandelovereenkomst logopedie te tekenen.

Tarieven logopedie

De logopedische tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend. Logopedie zit in het basispakket. Vanaf 18 jaar geldt wel dat dit afgaat van het eigen risico.

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 gelden gemiddeld de volgende tarieven: tarieven 2021

 

Logopedie is vrijgesteld van BTW

Het verzuimtarief voor niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraken bedraagt het gewone tarief  en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

 

Betalingsvoorwaarden

Richtlijn betalingsvoorwaarden

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Heeft uw logopedist een contract met uw zorgverzekeraar, dan brengt die de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. Heeft hij of zij geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Als ik niet tevreden ben met een behandeling ?

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.