Arnhem-Zuid Lingewaard Volwassenen Logopedie Het Kompas Neurologie Oncologie Stem Mime Speich-C
Header afbeelding

Logopedie Het Kompas

Welkom bij Logopedie het Kompas, een praktijk gericht op behandeling van logopedische problematieken bij volwassenen. Op dit moment hebben wij een patiëntenstop aangaande de behandeling van transgender personen.

De praktijk is gevestigd in de Stikkerbuilding in Arnhem Zuid.

De Praktijk

Logopedie houdt zich bezig met taal, spraak, stem, slikken en gehoor. Ook mensen met ademhalingsproblemen kunnen bij ons terecht.  Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie, advies en begeleiding aan aan mensen die problemen ondervinden op één van bovengenoemde gebieden.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, of andere specialisten) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Directe Toegang Logopedie (DTL) is in principe mogelijk, maar heeft niet de voorkeur.

Aanmelding

Na aanmelding  zal gevraagd worden waarom logopedie nodig is. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist of huisarts.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek en eventueel al een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt in overleg bekeken of behandeling wordt opgestart. Een eerste afspraak duurt ongeveer een uur, behandelingen daarna duren een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend, advies gegeven of geëvalueerd en het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, KNO-artsen, neurologen, geriaters en psychologen. Tevens zit de praktijk in het samenwerkingsverband Thuis-Verder (http://www.thuis-verder.nl). Onze regio voor behandelingen vanuit Thuis-Verder is Arnhem-Zuid, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.  Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, waarbij bij mensen ouder dan 18 jaar eerst het eigen risico wordt ingezet. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars, wat betekent dat logopedie volledig vergoed wordt  voor cliënten van Logopedie het Kompas (eerst eigen risico).  Een afspraak moet 24 uur van te voren afgezegd worden.  Indien u een afspraak niet tijdig afzegt krijgt u de rekening thuis gestuurd. Deze moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de beroepsvereniging, de NVLF, zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.