Aangezichtsverlamming

Perifere aangezichtsverlamming / Mimetherapie

Mimetherapie is de enige evidence based therapie voor mensen met een perifere aangezichtsverlamming. In de volksmond een Bell’s parese genoemd. De logopedist geeft zo snel mogelijk alleen adviezen tbv eten/drinken, douchen en leert een automassage aan. Ook adviezen om synkineses te voorkomen worden gegeven. De echte mimetherapie kan pas beginnen als er beweging in het gelaat terug komt.  Indien na 3 weken het gelaat nog niet volledig hersteld is maar er wel beweging is teruggekomen start de echte mimetherapie meestal.

Klik hier voor meer informatie over mimetherapie