Wat doet een logopedist – Logopedie Het Kompas – Arnhem
Header afbeelding

Logopedie Het Kompas

Welkom bij Logopedie het Kompas, een praktijk gericht op behandeling van logopedische problematieken bij volwassenen.

De praktijk is gevestigd in de Stikkerbuilding in Arnhem Zuid.

Wat doet een logopedist

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak, en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist in deze praktijk heeft een samenwerkingsverband met NeuroRevalidatieThuis.

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Deze problemen in deze praktijk worden onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden. Deze zijn:

Logopedie Praktijk Kocken is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen. Op dit moment is er geen kinderlogopedist aanwezig in de praktijk. Kinderen worden verwezen naar een gespecialiseerde kinderpraktijk.